Team - BvB Eschweiler

Bildungsbegleitung

Detlef Gützloe
Bildungsbegleiter

Tel.: 02403 - 555 23 14
E-Mail: d.guetzloe@vabw.de

Jürgen Hoffmann
Bildungsbegleiter

Tel.: 02403 - 555 2311
E-Mail: j.hoffmann@vabw.de

Sozialpädogogin

Andrea Idzacovic
Sozialpädogogische Fachkraft

Tel.: 02403 - 555 23 15
E-Mail: a.idzakovic@vabw.de

 

Ausbildung

Jürgen Hoffmann
Metall und Maschinenbau

Tel.: 02403 - 555 2311
E-Mail: j.hoffmann@vabw.de

 

Wilhelm Schmitz
Berufe mit Farben & Lacken

Tel.: 02403 - 555 2311
E-Mail: w.schmitz@vabw.de

Ferdinand Tirok
Handel, Lager und Logistik, Büro, Recht und Verwaltung

Tel.:   02403 - 555 23 10
Email: f.tirok@vabw.de

 

Lehrkräfte

Ferdinand Tirok
Lehrkraft

Tel.:   02403 - 555 23 10
Email: f.tirok@vabw.de

 
Partner