Team - Haus der Chancen Eschweiler

Cihan Sucuoglu
Projektleitung & Fachanleitung HoGa
Tel.: 02403 - 96 17 33 01
Mobil: 0162 - 2 79 96 41
E-Mail: c.sucuoglu@vabw.de

JobCoach

Thomas Bausch
JobCoach
Tel.: 02403 - 96 17 33 01
Mobil: 0151 - 53 86 98 73
E-Mail: t.bausch@vabw.de
Friedrich Nadenau
JobCoach
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0162 - 2 79 90 45
E-Mail: f.nadenau@vabw.de

Bernd Schäfers
JobCoach
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 85
E-Mail: b.schaefers@vabw.de

Sozialpädogogen

Kristin Laven
Sozialpädagogische Fachkraft
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 59
E-Mail: k.laven@vabw.de

Anna Wunsch
Sozialpädagogische Fachkraft
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 64
E-Mail: ak.wunsch@vabw.de

Daniel Göddertz
Sozialpädagogische Fachkraft
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 13
E-Mail: d.goeddertz@vabw.de

Ulrike Sonntag
Sozialpädagogische Fachkraft
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 89
E-Mail: u.sonntag@vabw.de

Anahid Younessi
Sozialpädagogische Fachkraft
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0177-44 525 38
E-Mail: a.younessi@vabw.de

Kim Gräfner
Sozialpädagogische Fachkraft
Tel.: 02403 - 96 17 33 01
Mobil: 0163 - 66 553 66
E-Mail: k.graefner@vabw.de

Cornelia Emmerich
Sozialpädagogische Fachkraft
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0152 - 2 23 36 94 27
E-Mail: c.emmerich@vabw.de

Fachanleitung

Elias Gonzalez Jurado
Fachanleitung Farbe / Raumgestaltung
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 96 74
E-Mail: e.gonzalez-jurando@vabw.de

Christian Zimmermann
Fachanleitung Farbe / Raumgestaltung
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 96 75
E-Mail: c.zimmermann@vabw.de

Bernd Schäfers
Fachanleitung Haustechnik 
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 85
E-Mail: b.schaefers@vabw.de

Sebastian Böhl
Fachanleitung Farbe, Raumgestaltung, Holz
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 07
E-Mail: s.boehl@vabw.de

Jörn Krickel
Fachanleitung GaLa
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 74
E-Mail: j.krickel@vabw.de

Lisa Nießen
Fachanleitung HoGa
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 67
E-Mail: l.niessen@vabw.de

Cihan Sucuoglu
Fachanleitung HoGa
Tel.: 02403 - 96 17 33 01
Mobil: 0162 - 2 79 96 41
E-Mail: c.sucuoglu@vabw.de

Miriam Spors
Fachanleitung HoGa
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 31
E-Mail: m.spors@vabw.de

Martina Bock
Fachanleitung HoGa
Tel.: 02403 - 96 17 33 02
Mobil: 0151 - 53 86 98 61
E-Mail: m.bock@vabw.de

Psychologin

Julia Peters
Psychologin
Tel.: 02404 - 55 06 53 
Mobil: 0151 - 53 86 98 06
E-Mail: j.peters@vabw.de

Gruppenleitung

Verwaltung

Simone Steudel
Gruppenleitung
Tel.: 02404 – 55 06 40
E-Mail: s.steudel@vabw.de

Nicole Schneider
Projektassistenz / Stabsstelle Controlling
Tel.: 02404 – 55 06 24
E-Mail: n.schneider@vabw.de
Partner